เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการตรวจสอบอาคารบริษัทบริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย) (07 มีนาคม 2562) 4
แจ้งผลการตรวจสอบอาคารของบริษัทสยามคูโบต้า (07 มีนาคม 2562) 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2562 (25 มกราคม 2562) 6
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (09 มกราคม 2562) 9
แผนการเก็บขยะมูลฝอย อบต. หนองภัยศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (09 พฤศจิกายน 2561) 34
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 พฤษภาคม 2561) 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน ห (15 พฤษภาคม 2561) 16
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 พฤษภาคม 2561) 12

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด พาราเคปซีลชนิดที่ ๓ เส้นทางบ้านคำบอน หมู่ที่ (13 พฤศจิกายน 2561) 19
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete เส้นทางบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาลาดค () 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ ถึง บ้านสารวัตรมานะ บ้านหนอง กุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพ () 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มใต้ ถึงวัดป่าดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ () 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางบุญถม ถึง บ้านนายอ๊อด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ชัย () 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหน () 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ () 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ () 2

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณวัดอุดมพัฒนาราม ตำบลหนองภัยศูนย์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี (8 ภาพ)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปฏิบัติงานตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงในเขตพื้นที่ 15 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (7 ภาพ)

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนบ้านหนองภัยศูนย์ ร่วมในพิธีมอบบ้านให้กับ นางต้อย พลตรี บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบ้านที่ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างขึ้นตามโครงการสร้างบ้านกาชาด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 ภาพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยสำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือและให้ความรู้ด้านกฎหมาย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (9 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)


หนังสือราชการกรม