เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการตรวจสอบอาคารบริษัทบริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย) (07 มีนาคม 2562)4
แจ้งผลการตรวจสอบอาคารของบริษัทสยามคูโบต้า (07 มีนาคม 2562)2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2562 (25 มกราคม 2562)6
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (09 มกราคม 2562)9
แผนการเก็บขยะมูลฝอย อบต. หนองภัยศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (09 พฤศจิกายน 2561)34
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (31 พฤษภาคม 2561)34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน ห (15 พฤษภาคม 2561)16
ประกาศ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 พฤษภาคม 2561)12
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561)11
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่4 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561)7
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านห้วยบง หมู่ที่3 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561)9
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่2 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561)9
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านคึมชาด หมู่ที่1 ต.โพธิ์ชัย (27 เมษายน 2561)2
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านหว้าทอง หมู่ที่10 (27 เมษายน 2561)10
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่9 (27 เมษายน 2561)17
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านคำบอน หมู่ที่8 (27 เมษายน 2561)5
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านโนนหวาย หมู่ที่7 (27 เมษายน 2561)35
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านโนนดู่ หมู่ที่6 (27 เมษายน 2561)24
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านดอนน้อย หมู่ที่5 (27 เมษายน 2561)21
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่4 (27 เมษายน 2561)6
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านดอนยานาง หมู่ที่3 (27 เมษายน 2561)3
กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุบ้านนาลาดควาย หมู่ที่2 (27 เมษายน 2561)7
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จากทางเข้าถึงที่ทำการ อบต.หนองภัยศูนย์ ตำบลหนองภัยศูนย์ โดยวิธีประกวดราค (22 กุมภาพันธ์ 2561)1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จากทางเข้า ถึงที่ทำการองค์กา (22 กุมภาพันธ์ 2561)3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จากบ้านนายผาย ถึง บ้ (22 มกราคม 2561)2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 (08 มกราคม 2561)6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากบ้านนายบด โมลา ถึง ฟาร์มหมู บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 (08 มกราคม 2561)3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยฟาร์มไก่ ถึง บ้านสารวัตรมานะ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 (08 มกราคม 2561)3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนางบุญถม ถึง บ้านนายอ๊อด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 (08 มกราคม 2561)2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากหน้าบ้านนายทองพูล วงษ์ละคร ถึง สระน้ำโสกคอม บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลห (08 มกราคม 2561)1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางนางอรวรรณ สุงมงคล บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนอง (08 มกราคม 2561)3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 (08 มกราคม 2561)2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยอำนาจ บ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย (08 มกราคม 2561)1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคุ้มใต้ ถึงวัดป่าดอนยานาง หมู่ที่ 3 (08 มกราคม 2561)3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จากสามแยกนานายทองมี ถึงบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 (08 มกราคม 2561)14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างหอถังประปาภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (05 มกราคม 2561)6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทางสหกรณ์การเกษตร บ้านคึมชาด หมู่ที่ 1 (21 ธันวาคม 2560)2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete จาก บ้านนางสุ่น ถึง ว (21 ธันวาคม 2560)1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางบุกเบิกลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทางฟาร์มไก่นายมี เชื่อมเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที (21 ธันวาคม 2560)14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางหน้าวัดชัยชุมพร ถึง บ้านนายโสภณ จันทะนงค์ บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 (13 ธันวาคม 2560)8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.จากคุ้มใต้ ถึงวัดป่าดอนยานาง บ้านดอนยานางหมู่ที่ 3 (13 ธันวาคม 2560)1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การขายทอดตลาดหอถังประปาบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2 (08 ธันวาคม 2560)18
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี พ (10 พฤศจิกายน 2560)17
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้ (10 พฤศจิกายน 2560)6
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือ (10 พฤศจิกายน 2560)5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (24 ตุลาคม 2560)7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยปลัดอามล ถึง นายายคูณ บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 (11 สิงหาคม 2560)5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่เสนาะ บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 (11 สิงหาคม 2560)3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การขายทอดตลาดหอถังประปาบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 (27 เมษายน 2560)6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การขายทอดตลาดหอถังประปาบ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 (20 มีนาคม 2560)5
67 เรื่อง : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>