เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหานส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (01 พฤศจิกายน 2559)22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด (02 กันยายน 2559)8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 กรกฏาคม 2559)31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ 1 (27 มิถุนายน 2559)16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ ๑ (27 มิถุนายน 2559)12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอำนวย บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๑๐ (07 มิถุนายน 2559)28
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ขั้นตอนการชำระภาษี (24 กุมภาพันธ์ 2559)8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (16 กุมภาพันธ์ 2559)21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 (16 กุมภาพันธ์ 2559)26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (15 กุมภาพันธ์ 2559)12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (20 พฤศจิกายน 2558)7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) (09 พฤศจิกายน 2558)8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี พ. (09 พฤศจิกายน 2558)13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนอง (09 พฤศจิกายน 2558)12
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (03 พฤศจิกายน 2558)7
การรับโอนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (26 ตุลาคม 2558)33
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 สิงหาคม 2558)13
67 เรื่อง : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]