เมนูหลัก (Main)
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหารงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือราชการกรม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
กองช่าง

(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร :
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร :
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร :
(นายอนุชา ดานุรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร :
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร :
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร :
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
โทร :
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
โทร :
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
โทร :