ชื่อเรื่อง: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือ    ชื่อไฟล์: xGAAAUyFri101318.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้