องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติ sitemap
วันนี้ 1362
เดือนนี้4,769
ทั้งหมด240,984

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยมี นายทองสุข พลศักดิ์ขวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ พร้อมคณะ... [2 กุมภาพันธ์ 2566]
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ นำโดย นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์... [30 มกราคม 2566]
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 05.30 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลหอสองนาง "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี 2566 โดยมี... [20 มกราคม 2566]
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรม " โครงการผูกเสี่ยวกับต้นไม้ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสวยงาม และรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ... [26 ธันวาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo การรับสมัครพนักงานจ้างบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เพื่อคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ให้เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อันมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ย
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
photo การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผุ้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์