องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
เดือนนี้ 4,315
เดือนที่แล้ว 10,815
ทั้งหมด 74,318

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓o น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ฮักแพง...แบ่งปัน สถานที่กักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๑o จังหวัด (สีแดง) ตำบลหนองภัยศูนย์ – โพธิ์ชัย... [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้ที่เดินทางมาจาก ๑o จังหวัดได้แก่ ๑.กรุงเทพมหานคร ๒.สมุทรสาคร ๓.สมุทรปราการ ๔.ชลบุรี ๕.นนทบุรี ๖.ระยอง ๗.ฉะเชิงเทรา ๘.นครปฐม ๙.ปทุมธานี ๑o.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการดังนี้ ๑.แจ้งรายงานตัว... [27 กรกฎาคม 2564]
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์มอบหมายให้ท่านรองนายก รองปลัด ผอ.กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ดอนยานาง และ อสม.บ้านนาลาดควาย... [22 กรกฎาคม 2564]
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองภัยศูนย์ ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณที่พักอาศัย โดยฉีดยาฆ่าเชื้อภายในห้องต่างๆภายในตัวบ้าน ผู้ป่วย... [22 กรกฎาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานองค์กร(Green Office) พ.ศ.๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๙) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์ฮักแพงแบ่งปันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
เหมาบริการติดตาข่ายกันยุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ