องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ sitemap
วันนี้ 68
เดือนนี้29,564
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)64,641
ทั้งหมด 280,000

info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทพพนม 1 ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู... [29 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ชราบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์... [23 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบความสุข..ปลุกความคิด..สร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็น คนเก่ง คนดี สามัคคี... [15 มกราคม 2567]
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพทอผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... [14 ธันวาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงค
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ดำรง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ แจ้งยื่นแบบประเมินภาษีป้าย สามารถยื่นแบบได้ภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
photo การดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file งบแสดงสถานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ 30 กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview289
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์