องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้จัดทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว... [10 มกราคม 2565]
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุม ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอระดับอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามแผนการจัดบริการวัคซีนเชิงรุก ร่วมกับ... [14 ธันวาคม 2564]
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30น. นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และ นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง นิติกรชำนาญการ จัดอบรมคณะทำงาน ส่ง-มอบรับ... [26 พฤศจิกายน 2564]
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์) [23 พฤศจิกายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
photo เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
insert_drive_file ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview152

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ