องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร... [13 ตุลาคม 2564]
รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกชภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 [12 ตุลาคม 2564]
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. อบต.หนองภัยศูนย์ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้ารับวัคซีน โดยมี อนามัยบ้านดอนยานาง และ รพ.หนองบัวลำภู... [29 กันยายน 2564]
วันที่ 22 กันยายน 2564 อบต.หนองภัยศูนย์ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกุล่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์... [23 กันยายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาคนงานท้ายรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
จ้างเหมาคนงานท้ายรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ