place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 116
เมื่อวาน 405
เดือนนี้ 5,781
เดือนที่แล้ว 8,489
ทั้งหมด 33,207

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
ประชาสัมพันธ์การกำหนดอัตรา ภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง : รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองภัยศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองกุง บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมุ่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการขุดลอกหนองกุง บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ประจำปีปีงบประมาณ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

3 มิถุนายน 2562
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188