องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow คู่มือบริการสำหรับประชาชน
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน การชำระภาษี ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.หนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file แผ่นพับการบริการประชาชน กองสวัสดิการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม อบต.หนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file คู่มือการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือประชาชนการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชนกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
photo การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
photo การรับลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
photo คำแนะนำสำหรับการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
photo คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
photo ขั้นตอนการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
photo ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
photo การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
photo การขออนุญาตประกอบสถานที่จำน่ายอาหารและสะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์