องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ดำรง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงค
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo เจ้าของป้ายซึ่งติดตั้งป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ แจ้งยื่นแบบประเมินภาษีป้าย สามารถยื่นแบบได้ภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo การดำเนินงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file งบแสดงสถานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ 30 กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผุ้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 148 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์