place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 126
เมื่อวาน 415
เดือนนี้ 5,791
เดือนที่แล้ว 8,499
ทั้งหมด 33,217

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองภัยศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองกุง บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete เส้นทางบ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด พาราเคปซีลชนิดที่ ๓ เส้นทางบ้านคำบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่ ถึง บ้านสารวัตรมานะ บ้านหนอง กุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มใต้ ถึงวัดป่าดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางบุญถม ถึง บ้านนายอ๊อด บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ชัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน หมู่ที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านคำบอน เชื่อมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านคำบอน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด พาราเคปซีลชนิดที่ 3 เส้นทางบ้านคำบอน หมู่ที่ 8 เชื่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองกุง บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในวัดสามัคคีศรีสาคร บ้านดอนน้อย หมุู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret เส้นทางบ้านโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2- บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
สอบราคาจ้างซ่อมถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concret ภายในหมู่บ้านหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188