องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
play_arrow แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓ ( ปรับปรุงครั้งที่ 5 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน