องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองสวสัดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานก่องช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1338
insert_drive_file ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แบบฟอร์มคำร้องกองสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 482
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์