องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
play_arrow กิจการสภา
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
ประชุมสภาการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

การเสนอและพิจารณาคำแปรญัติติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์