messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเพ็ญ)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์