องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62
account_box กองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายทศพล วิชัย)
สถาปนิกปฎิบัติการ
(นายทศพล วิชัย)
สถาปนิกปฎิบัติการ
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม)
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
(นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม)
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวทิพวรรณ พรมโคตร)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน