place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 143
เมื่อวาน 432
เดือนนี้ 5,808
เดือนที่แล้ว 8,516
ทั้งหมด 33,234

account_box กองช่าง

(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางทรรศนพร สงครินทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายฉลอง เปดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอุบล ธิลา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายโสวัตร สร้อยหา)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายภาสกรณ์ ขุนแก้ว)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
(นายเพชร ชินนะ)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ คำคลี่)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชราภา สิมดี)
คนงานทั่วไป
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงศ์ธนา จันทร์ปุ่ม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188