องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายบริหาร
นายอาคม ผดุงศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
นายทองสุข พลศักดิ์ขวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 0862380550
นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
โทร : 0910610628
นายธีระวัฒน์ ธนศรีพนิชชัย
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 0812619778


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์