องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.หนองภัยศูนย์ร่วมแรงร่วมใจ ทำความสะอาด... [13 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกชภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 [12 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. อบต.หนองภัยศูนย์ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้ารับวัคซีน โดยมี อนามัยบ้านดอนยานาง และ รพ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมศูนย์ฉีดวัคซีนอบต.หนองภัยศูนย์ในครั้งนี้ พร้อมให้ความรู้... [29 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 22 กันยายน 2564 อบต.หนองภัยศูนย์ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกุล่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้ารับวัคซีน โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกอบจ.หนองบัวลำภู... [23 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 22 กันยายน 2564 ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีน อบต.หนองภัยศูนย์ 1.กรมขนส่งทางบก จังหวัดหนองบัลำภู 25แพ็ค ยาดม 3 ถุง 2.ผู้ใหญ่บ้านโนนหวาย 10แพ็ค 3.MGหนองบัวลำภู 20แพ็ค 4.ขวัญตา ผ้าไหม 30แพ็ค ขนมปัง ซาลาเปา จำนวน 30กล่อง 5.คุณฤทัยวรรณ ชฎาวงศ์ 30แพ๊ค 6.บริษัท เอโซโก จำกัด 10แพ็ค ... [22 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 20 กันยายน 2564 อบต.หนองภัยศูนย์ ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ เวลา 08-00 น. - 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัหหนองบัวลำภู ... [21 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30.น. ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อ ได้รับมอบหมายให้ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัส 2 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านดอนน้อย หมู่5 และบ้านโนนสงเปลือย หมู่2 และพร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการปฎิบัติตามนโยบายศูนย์ควบคุมโรค จังหวัดหนองบัวลำภู [16 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองภัยศูนย์ ได้รับแจ้งเรื่องมีท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำไม่ระบายได้ตามปกติ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนทางเข้าบ้านดอนยานาง หมู่3 จึงได้ออกให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลประทบ และทำการฉีดท่อระบายน้ำ... [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 กันยายน 2564 ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่คูโบต้า ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ก่อนเปิดทำการในอีก 7 วัน พร้อมให้คำแนะนำในการปฎิบัติตามนโยบายศูนย์ควบคุมโรค [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกอบต.หนองภัยศูนย์ และกองสวัสดิการ อบต.หนองภัยศูนย์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดให้มีโครงการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปี2564 โดยมอบให้ครัวเรือนผู้ยากจนในแต่ละชุมชน... [15 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน