place ข้อมูลการติดต่อ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 127
เมื่อวาน 416
เดือนนี้ 5,792
เดือนที่แล้ว 8,500
ทั้งหมด 33,218

camera_alt ภาพกิจกรรม
นาย อาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้คำนึงถึงความสำคัญการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบ2 จึงจัดตั้งจุดคัดกรอง ประชาชนที่มาติดต่อ เรื่องต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.ล้างมือด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์ 2.วัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา... [15 มกราคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 0๘.00น. ที่ลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้... [1 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอาคม ผดุงศิลป์นายก อบต.หนองภัยศูนย์ และข้าราชการ อบต.หนองภัยศูนย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัด หนองบัวลำภ [26 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา o๙.oo น. ผุ้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมอาสาถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม พนักงานจ้าง และ งานป้องกัน อบต.หนองภัยศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรม... [14 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์ นางสาว ปะภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ปลัด อบต.หนองภัยศูนย์ และ ข้าราชการตำบลหนองภัยศูนย์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและ ถวายบังคมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร... [14 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกฯ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ร่วมกับ รพ.สต.ดอนยานาง โรงพยาบาลหนองบัวลำภู และอสม.บ้านดอนน้อย ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕... [12 ตุลาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา 0๙.00น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์ เป็นประธานการเปิด โครงการจัดการความเครียดกับเด็กและเยาวชน ต.หนองภัยศูนย์-โพธิ์ชัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ [11 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยการใช้สมุนไพรแช่เท้า ปีงบประมาน ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองภัยศูนย์ ... [9 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมพู รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู [26 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองภัยศูนย์ ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก... [25 สิงหาคม 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 87 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188