องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายแผนการออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันป้องกัน ควบคุมโลกไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ๑๕ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕... [10 มิถุนายน 2565]
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์... [20 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เปิดรับสมัครเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถานที่รับสมัคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ [2 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30น. นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู และ นายทองสุข พลศักดิ์ขวา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย (พายุฝนถล่ม) ในพื้นที่ ตำบลหนองภัยศูนย์... [7 เมษายน 2565]
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้รับแจ้งเหตุ ในพื้นที่ บ้านโนนหวาย ต.หนองภัยศูนย์ จ.หนองบัวลำภู เกิดเหตุมีลมพายุพัดถล่ม... [28 มีนาคม 2565]
วันที่ 11 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน มีเหตุเกิดเพลิงไหม้นา บ้านนาลาดควาย หมู่ 2 ต.หนองภัยศูนย์ จ.หนองบัวลำภู และออกปฎิบัติการในเวลา 12.20น. และ... [14 มีนาคม 2565]
วันที่ 10 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้รับเรื่องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อนำไปฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณรอบพระอุโบสถ วัดอุดมพัฒนาราม บ้านดอนยานาง... [14 มีนาคม 2565]
วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จาก... [7 มีนาคม 2565]
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ทุ่งนาเป็นบริเวณกว้าง เวลาโดยประมาณ 15.00น. บ้านหนองกุงพัฒนา หมู่5 ต.โพธิ์ชัย จ.หนองบัวลำภู... [1 มีนาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 เพื่อทำความสะอาดรอบบริเวณภายในเขตวัดและบริเวณด้านนอกเขตวัด เพื่อสร้างความสามัคคี ในองค์กร และปรับภูมิทัศน์ภายในวัดให้สะอาด... [15 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 178 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์