องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้ 4,334
เดือนที่แล้ว 10,834
ทั้งหมด 74,337

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓o น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ฮักแพง...แบ่งปัน สถานที่กักตัว ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ๑o จังหวัด (สีแดง) ตำบลหนองภัยศูนย์ – โพธิ์ชัย นำโดย นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ พร้อมคณะ... [30 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ผู้ที่เดินทางมาจาก ๑o จังหวัดได้แก่ ๑.กรุงเทพมหานคร ๒.สมุทรสาคร ๓.สมุทรปราการ ๔.ชลบุรี ๕.นนทบุรี ๖.ระยอง ๗.ฉะเชิงเทรา ๘.นครปฐม ๙.ปทุมธานี ๑o.พระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการดังนี้ ๑.แจ้งรายงานตัว กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ๒.กักตัวในที่พักอาศัย ๑๔ วัน... [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์มอบหมายให้ท่านรองนายก รองปลัด ผอ.กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ดอนยานาง และ อสม.บ้านนาลาดควาย ดำเนินติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ พร้อมแนวทางการปฎิบัติในระหว่างการกักตัว กับผู้กักตัว... [22 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองภัยศูนย์ ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อ จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณที่พักอาศัย โดยฉีดยาฆ่าเชื้อภายในห้องต่างๆภายในตัวบ้าน ผู้ป่วย บ้านหนองภัยศูนย์ ม.๑ จำนวน ๑ ราย และบ้านนาลาดควาย ๑ ราย... [22 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการโรคติดต่อตำบลหนองภัยศูนย์ โดยท่าน อาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยวางแผนจัดเตรียมสถานที่ และจัดตั้งศูนย์ “ ฮักแพง แบ่งปัน “ (Local Quarantine)... [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒o กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รพ.สต.ดอนยานาง และ อสม.บ้านนาลาดควาย ร่วมติดตามเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจผู้กักตัว จำนวน ๑๑ ราย พร้อมให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัว และมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ในระยะเวลา ๑๔ วัน [21 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๒o กรกฎาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน หรือทางเข้าหมู่บ้านต่างๆ ใน ต.หนองภัยศูนย์ เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด และให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้มีทัศนวิสัยที่ดีในการสัญจร ตามนโยบายคณะผู้บริหาร ... [20 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มอาชีพ โครงการเศรษฐกิจชุมชน [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา o๙.oo น. นายณัฐวุฒิ นนท์มุติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี คณะผู้บริหาร กปภ. สมาชิก... [19 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์ คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดอนยานาง ผู้นำชุมชนคณะเจ้าหน้าที่ อบต.หนองภัยศูนย์และ อสม. ออกให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวแก่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นพร้อมถุงยังชีพ และออกใบสั่งกักตัวจำนวน... [16 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188