องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้จัดทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว และมีขวัญกำลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน [10 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุม ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอระดับอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ติดตามแผนการจัดบริการวัคซีนเชิงรุก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา... [14 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30น. นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และ นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง นิติกรชำนาญการ จัดอบรมคณะทำงาน ส่ง-มอบรับ วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง... [26 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์) [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Kick off ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู” [17 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 12 พฤจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นางศิวพร ฉัวสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมโครงการ "สร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้" ร่วมกับ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาดหนองบัวลำภู... [15 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน... [9 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 1 พฤจิกายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองภัยศูนย์ มอบวัสดุป้องกันโรค "โครงการพลังคนไทย ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)" เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ... [2 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 อบต.หนองภัยศูนย์ร่วมกับ อนามัยบ้านดอนยานาง และ รพ.หนองบัวลำภู บริการฉีดวัคซีนเข็ม2 ให้แก่ผู้ที่รับวัคซันเข็ม1 (ซิโนแวค) แล้ว หรือคนตกค้างไม่ได้รับเข็ม2 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เข้ารับวัคซีนเข็ม2 (แอสตร้าเซนเนก้า) ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอบต.หนองภัยศูนย์... [26 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตร ผู้เข้าร่วมโครงการ "สร้างรายได้ช่างชุมชน Delivery ซ่อม สร้าง ปันสุข คลายทุกข์ผู้ยากไร้ " ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดหนองบัวลำภู พม.หนองบัวลำภู... [26 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 167 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
play_arrow การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี