องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 35
วันที่ 22 กันยายน 2564 อบต.หนองภัยศูนย์ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับกุล่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เข้ารับวัคซีน โดยมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกอบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ อนามัยบ้านดอนยานาง และ รพ.หนองบัวลำภู พร้อมใจกล่าวเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนอบต.หนองภัยศูนย์ พร้อมให้ความรู้ แนวทางป้องกันโรคระบาดกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน