องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.30น. นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวันสำคัญวันผู้สูงอายุ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และต้องการที่จะสืบสานต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และความสำคัญแก่ผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคล รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและเป็นสิริมงคลต่อเยาวชนรุ่นหลังต่อไป
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์