องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายแผนการออกปฎิบัติงานพ่นหมอกควันป้องกัน ควบคุมโลกไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ๑๕ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้ (๑) จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด (๒) อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด (๓) เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ได้ทันที
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์