องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 272
เมื่อวาน 528
เดือนนี้ 5,972
เดือนที่แล้ว 9,489
ทั้งหมด 34,942

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 0๘.00น. ที่ลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมยิ้มไหว้ทักทาย และพบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฎิบัติงาน ซึ่งได้ปฎิบัติเป็นประจำทุกวัน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์ 
โทร : 098-2109188