องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1000 ต้น ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์และป่าชุมชนท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนหวาย ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัววลำภู
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์