messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (กิจกรรมการทำดอกไม้จันทร์) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ ให้รู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตามความเหมาะสม ณ ห้องประชุม เทพนม1 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์