องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 46
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30.น. ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อ ได้รับมอบหมายให้ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัส 2 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านดอนน้อย หมู่5 และบ้านโนนสงเปลือย หมู่2... [16 กันยายน 2564]
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองภัยศูนย์ ได้รับแจ้งเรื่องมีท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำไม่ระบายได้ตามปกติ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนทางเข้าบ้านดอนยานาง หมู่3... [15 กันยายน 2564]
วันที่ 14 กันยายน 2564 ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่คูโบต้า ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ก่อนเปิดทำการในอีก 7 วัน... [15 กันยายน 2564]
วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอาคม ผดุงศิลป์ นายกอบต.หนองภัยศูนย์ นายสมบูรณ์ จันทร์ชมภู รองนายกอบต.หนองภัยศูนย์ และกองสวัสดิการ อบต.หนองภัยศูนย์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดให้มีโครงการ... [15 กันยายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
photo ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานองค์กร(Green Office) พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การระบาดระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (แก้ไข/เพิ่มเติมครั้งที่ ๙) grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
(นายอาคม ผดุงศิลป์)
นายก อบต.หนองภัยศูนย์
โทร : 098-2109188
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ