ชื่อเรื่อง : แผนการออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควันป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : lBWlbQBMon25650.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้