ชื่อเรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้

ชื่อไฟล์ : 1RvhKBZThu63758.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F1CWuEkThu63803.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้