ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงญี่ปุ่นแบบไวนิลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง