ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยกิจเจริญ บ้านหว้าทอง หมู่ที่ 10 ต.หนองภัยศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง