ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาคนงานท้ายรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง