ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 63011 เส้นทางหลังสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีคัดเลือก