ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง เป็นถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.63010 จากบ้านดอน น้อย หมู่ที่ 5 ถึง บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก