ชื่อเรื่อง : ซื้อบัตรเลือกตั้ง นายก อบต.และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง