ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง