ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางน้ำฝนและกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง