ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กข 4212 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง