ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อลงหินคลุก ซอยนาป่าหว้า บ้านนาลาดควาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง