ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตัดชุด อปพร.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง