องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ place ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองภัยศูนย์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายศตนารถ สีหาบง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
(นายศตนารถ สีหาบง)
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววิภาวี บุญใบ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวสุนิสา โคตรนายูง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นายอรุณ พิมโม้)
คนขับรถยนต์
(นายอรุณ พิมโม้)
คนขับรถยนต์
(นายสุรสิทธิ์ ศรีกงเหนือ)
คนงานทั่วไป
(นายสุรสิทธิ์ ศรีกงเหนือ)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน